11. Művelődéstörténeti vonatkozások

Szállási Árpád: Honfoglaló őseink gyógyító szokásairól
Szállási Árpád: Szent Rókus szép legendája
Szállási Árpád: Amerika felfedezésének 500. évfordulójára
Szállási Árpád: Kőrösi Csoma és a tibeti medicina
Szállási Árpád: A Batthyány család orvostörténeti szerepe
Szállási Árpád: A magyarság demográfiai drámája
Szállási Árpád: Az orvos alakja a magyar szépirodalomban
Szállási Árpád: A magyar bányaorvoslás a XVIII. században
Szállási Árpád: Orvos műfordítóink a XIX. század elejéig
Szállási Árpád: Orvosi könyvek az 1848/1849-es szabadságharc idejéből
Szállási Árpád: Műgyűjtő és -értő régi magyar orvosok
Szállási Árpád: Orvosok a magyar irodalomban Földi Jánostól napjainkig
Szállási Árpád: 100 évvel ezelőtt született a Doktor Zsivágó irója (Paszternak)
Szállási Árpád: A szív ábrázolása a magyar orvosi érméken
Szállási Árpád: A szülészet ábrázolása a magyar orvosi érmeken
Szállási Árpád: Borsos Miklós orvosérmei
Szállási Árpád: Albert Schweitzer magyar érmeken
Szállási Árpád: Orvosnők a magyar numizmatikában
Szállási Árpád: Ágai Adolf
Szállási Árpád: Barcsay Jenő Művészeti anatómiája
Szállási Árpád: Bethlen Kata
Szállási Árpád: C. Clusius (Charles de l'Écluse) (1526–1609)
Szállási Árpád: Demográfiai problémák a 67-es kiegyezés körül
Szállási Árpád: Egy Manet-kép "magyar orvosi vonatkozása”
Szállási Árpád: Egy szomorú dátum ismeretlen dokumentumai (Trianon)
Szállási Árpád: Horváth I. Magyarózdi toronyalja. Kolozsvár, 1971. (Ism.)
Szállási Árpád: Rozsos István Három könyv a hitről, az életútról, a hivatásról. Pécs, 2010. (Ism.)
Szállási Árpád: Lenau, akit orvosok oly szívesen fordítottak
Szállási Árpád: Magyar orvosi ex librisek
Szállási Árpád: Margó Tivadar
Szállási Árpád: Medikus-képző kémia-professzor Esztergomból – Gróh Gyula
Szállási Árpád: Mikó Imre Az utolsó erdélyi polihisztor (Brassai Sámuel). Bukarest, 1971. (Ism.)
Szállási Árpád: Nendtvich Károly orvosvegyész amerikai utazása 1855-ben
Szállási Árpád: Orvosok és a Nyugat első évfolyamai
Szállási Árpád: A Nyugat „gyógyszerészei”
Szállási Árpád: Pestisjárvány – két híres regényben
Szállási Árpád: Sadler József orvos botanikus a XIX. század első felében
Szállási Árpád: Szabó Zoltán-dokumentumok
Szállási Árpád: Szénássy Barna A magyarországi matematika története. Budapest, 1970. (Ism.)
Szállási Árpád: Szociálhigiéne, szociográfia, szépirodalom
Szállási Árpád: Sztálin és az orvosok
Szállási Árpád: Trianon és a pesti orvosok
Szállási Árpád: Vekerdi László Barangolás a tudományok történetében. Budapest, 1969. (Ism.)
Szállási Árpád: Sociography and hygiene
Szállási Árpád: Hazafelé (vers)