5. Orvosi helytörténet

Szállási Árpád: Esztergomi gyógyító rendek az Árpádok alatt
Szállási Árpád: Esztergom reneszánszkori medicinája
Szállási Árpád: Esztergom egészségügye a török hódoltság alatt
Szállási Árpád: Az esztergomi régió egészségügye a XVIII. században
Szállási Árpád: Az 1831-es kolera-év Esztergom vármegyében
Szállási Árpád: Orvosi Rendtartás születése Esztergomban
Szállási Árpád: Az esztergomi keserű gyógyvizek
Szállási Árpád: Esztergom az első világháborúban
Szállási Árpád: Az esztergomi honvédkórház 1848/49
Szállási Árpád: A Kolos Kórház alapításának centenáriuma
Szállási Árpád: Megyénk egyik korai, természettudományos könyve
Szállási Árpád: Orvostörténeti képeslapok Komáromból
Szállási Árpád: Nagybánya – orvostörténeti szemmel
Szállási Árpád: Nagykároly (orvosi-) könyvkiadása a XVIII. század második felében
Szállási Árpád: II. Rákóczi Ferenc és Ecsed. A pestisjárványok kora
Szállási Árpád: Dankó Imre Nagyecsed. Ethnica, Debrecen, 1994. 257 lap. (Megkésett recenzió egy kiváló helytörténeti munkáról) (Ism.)