9. Orvosi folyóiratok

Szállási Árpád: Egy bátor népszerűsítő folyóirat (Darwin)
Szállási Árpád: A Debreceni Szemle orvostörténeti jelentősége
Szállási Árpád: A Debreceni Szemle harmadik újjászületése
Szállási Árpád: Az „Egészség” 1900-as évfolyama
Szállási Árpád: Az „Egészség” című lap alapításának centenáriuma
Szállási Árpád: Egészségpolitikai Szemle – egy alig ismert orvosi fórum
Szállási Árpád: Rekviem a „Gyógyászat”-ért Schächter Miksa szerkesztése ürügyén
Szállási Árpád: A Gyógyászat, 100 évvel ezelőtt
Szállási Árpád: A Gyógyászat című szaklap érdekes melléklete a Honvédorvos
Szállási Árpád: 40 évvel ezelőtt született az Irodalom-Tudomány című folyóirat
Szállási Árpád: Az Iskola és Egészség című kiadvány (1933–1939) orvostörténeti szerepe
Szállási Árpád: A Klinikai Füzetek 100 évvel ezelőtt
Szállási Árpád: A Magyar Orvosi Archívum – 100 évvel ezelőtt
Szállási Árpád: A Magyar Szemle orvosi és orvostörténeti jelentősége
Szállási Árpád: A Mathematikai és Természettudományi Értesítő mint orvosi fórum
Szállási Árpád: A "Közegészségtan és Törvényszéki Orvostan” (1865–1897) – az Orvosi Hetilap egyik fontos melléklete
Szállási Árpád: A Szemészet mint az Orvosi Hetilap leghosszabb ideig megjelent melléklete
Szállási Árpád: Az első magyar nyelvű orvosi folyóirat (Orvosi Tár)
Szállási Árpád: Az Orr-, Gége- és Fülgyógyászat, az Orvosi Hetilap rövid melléklete
Szállási Árpád: Az Országos Orvos-Szövetség és lapja
Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap 100 évvel ezelőtt
Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap Horus rovata
Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap száz évvel ezelőtt (2007)
Szállási Árpád: Gyermekgyógyászat (1898–1905), az Orvosi Hetilap egyik melléklete
Szállási Árpád: Gynaekologia, az Orvosi Hetilap egyik melléklete (1902–1913)
Szállási Árpád: A Nő- és Gyermekgyógyászat (1864–1865) – az Orvosi Hetilap Melléklete
Szállási Árpád: Újabb gyógyszerek és gyógymódok, az Orvosi Hetilap melléklete
Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap 100 évvel ezelőtti, 1900-as évfolyama
Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap száz évvel ezelőtt (2005)
Szállási Árpád: Terminológiai problémák az Orvosi Hetilap indulásakor
Szállási Árpád: Az Orvosi Hetilap főszerkesztői az éremművészetben
Szállási Árpád: A Természettudományi Közlöny népszerűsítő szerepe 1904-ben
Szállási Árpád: Egy rövid életű, érdekes vidéki folyóirat